TARİHÇE

 

Kefalet Sandığı, 2.6.1934 tarihinde kabul edilen ve 6.6.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile kurulmuştur.

Sandık, Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği bulunan bir kuruluştur. 19.06.1994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 543 sayılı KHK ile de Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Kefalet Sandığı, Bakanlıkta görevli yöneticiler arasından Maliye Bakanınca seçilen üç kişiden oluşan idare heyeti tarafından yönetilir.

Gazi Mustafa Kemal’in Reisicumhur olarak imzasının bulunduğu “Memurin Kefaleti Müteselsile Sandığı muamelat ve teşkilatı hakkındaki talimatnamesi” ne ulaşmak için tıklayınız.