SUNUŞ

 

Değerli Okuyucu,

2489 sayılı Kefalet Kanunu Devlete ait nakit ve ayniyatta zimmet ve ihtilas (nitelikli zimmet) sebebiyle meydana gelecek kayıpları karşılamak amacıyla 6 Haziran 1934’te yürürlüğe girmiş bir kanundur. Kanun, yaklaşık 80 yıllık sürede sadece üç değişiklik görmüştür. Bunlardan 3503 sayılı Kanunla 1938 yılında ve 5281 sayılı Kanunla 30.12.2004 tarihinde yapılan değişiklikler oldukça sınırlı olmuştur. 10.07.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ise nispeten daha kapsamlıdır.

Kefalet Sandığının bugüne kadar bir internet sitesi olmamıştır. Hâlbuki paydaş kişi ve kurumlarla internet sitesi vasıtasıyla bilgi paylaşmak ve haberleşmek bugün artık bütün kurumların kullandığı bir yoldur.

Bahsi geçen yasal değişiklikleri de fırsat bilerek, Kefalet Kanunu’nun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi, Kanunun ve ilgili mevzuatın doğru olarak uygulanabilmesi bakımından, başta kefalete tabi çalışanlar ve bunları denetlemekle görevli olanlar ile diğer paydaşları bilgilendirmeyi amaçlayan bir internet sitesi hazırlanmıştır.

Bu ilk internet sitemiz içerik olarak belki çok zengin olmayacak ama belli bir ihtiyaca cevap vereceğide kesindir. Umuyoruz ki bilginin elektronik ortamda paylaşılması Kefalet Kanunu'nun muhatap aldığı kişi ve kurumların uyum düzeyini de arttıracaktır.

İnternet sitemizin zenginleştirilmesi sizlerden gelen öneri ve sorularla mümkün olacaktır. İnternet sitemizin bütün ilgililere faydalı olmasını diliyorum. Saygılarımla…


Kefalet Sandığı Başkanı