Vatandaşların, Haksız Bir Uygulama İle Karşılaştıkllarında Kanunlar Ve İdari Düzenlemelerle Kendilerine Tanınan Haklar İle Başvuruda Bulunabilecekleri Merciler

KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI

İşlem türü

Vatandaşın Hakları

Hakkın Dayanağı

Müracaat Süresi

Müracaat Mercii

 

Ödeme işlemleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3

 

Her zaman

 

Kefalet Sandığı Başkanlığına/
Maliye Bakanlığına

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Kefalet Sandığı Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde

İdare Mahkemesi

İdari para cezası işlemleri

İdari Dava Açma Hakkı

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

Yönetim Kurulu Kararının kişiye tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde

İdare Mahkemesi