MİSYON ve VİZYONUMUZ

 

Misyonu;

"Kefalete tabi personelden benzer riske eşit aidat ilkesi ile topladığı aidatları Kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karşılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmektir."

Vizyonu;

"Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karşı teminat altına almaktır."