DUYURULAR

 

DİKKAT!!! KEFALET AİDAT İADELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 11.05.2018 tıklayınız.


Kurumsal Tahsilat Hakkında 11.05.2018 tıklayınız.


Kefalete Tabi Personel İçin Saymanlıkca(Muhasebe Birimince) Yapılacak İşlemler 11.05.2018 tıklayınız.


2489 Sayılı Kanun Kapsamındaki İdarelerde Zimmet Suçunun Gerçekleşmesi Halinde İzlenecek Yol Haritası 06.02.2017 tıklayınız.


Muhasebe Birimlerince Kefaletli Göreve Başlayan/Ayrılan Personel ile İlgili Belgeler ve Kefalet Bordrolarının Gönderilmesi Hakkında 01.01.2017 tıklayınız.


Kefalet Sandığına Karşı Görev ve Sorumluluklarını Zamanında Yerine Getirmeyen Saymana Uygulanan Ceza 13.05.2011 tıklayınız.


Köy Muhtarları ile Belediye Evlendirme Memurları ve Taşınır Kayıt Yetkililerinin Kefalet Kanunu Karşısındaki Durumu 06.10.2010 tıklayınız.


Katsayı Artışına Bağlı Maaş Farkı Ödemelerinde Kefalet Kesintisi 17.08.2010 tıklayınız.


Muhasebe Yetkililerinin Kefalet İşlemleri İle İlgili Sorumlulukları ve Müeyyideler 30.03.2010 tıklayınız.


Muhasebe Yetkililerinin Denetim Sorumluluğu ve Müeyyidesi 30.03.2010 tıklayınız.